Vælg dit køretøj
Vælg den Hyundai-model, som du er ejer af, eller indtast dit VIN-nummer for at være sikker på korrekte kompatibilitetsoplysninger.
Alternativt kan du indtaste køretøjets VIN-nummer*
*Hvis du ikke udfylder stelnummeret, vil søgningen gennemføres i forhold til de senest tilgængelige resultater. Hvis du allerede kender dit køretøjs stelnummer, bedes du kontrollere, at resultaterne er korrekte og gældende for dit køretøj. Hyundai Service påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af resultater, hvis ikke der indtastes et køretøjsidentifikationsnummer.
*Bemærk, at de billeder, der vises for køretøjet, muligvis ikke stemmer overens med den lokale markedsspecifikation. Kontakt den lokale Hyundai-forhandler for at få flere oplysninger.
Hvis du ikke udfylder stelnummeret, vil søgningen gennemføres i forhold til de senest tilgængelige resultater.

Hvis du allerede kender dit køretøjs stelnummer, bedes du kontrollere, at resultaterne er korrekte og gældende for dit køretøj.

Hyundai Motors Service påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af resultater, hvis ikke der indtastes et køretøjsidentifikationsnummer.

Bemærk - hvis dit køretøjs Bluetooth-system er blevet opdateret af din forhandler, er det vigtigt, at du sletter køretøjets Bluetooth-system fra din telefons Bluetooth-parringmenu. Når rydningen er fuldført, skal Bluetooth-parringsprocessen gentages.
Ingen oplysninger om denne bil