Vyberte si prosím svoje vozidlo
Na zabezpečenie správnych informácií o kompatibilite si vyberte model vozidla Hyundai, ktorý vlastníte, a zadajte jeho číslo VIN.
Alebo zadajte váš VIN kód*
*Ak necháte políčko pre VIN číslo prázdne, štandardne sa vyhľadajú najnovšie dostupné výsledky pre vozidlo. Ak už poznáte svoje VIN číslo, zadajte ho, aby sa zabezpečili správne výsledky a vhodnosť pre vaše vozidlo. Spoločnosť Hyundai Service neberie žiadnu zodpovednosť za presnosť výsledkov, keď sa nezadá VIN číslo.
*Upozorňujeme, že uvedené snímky vozidla nemusia zodpovedať špecifikáciám na miestnom trhu. Viac informácií vám poskytne miestny predajca Hyundai.
Ak necháte políčko pre VIN číslo prázdne, štandardne sa vyhľadajú najnovšie dostupné výsledky pre vozidlo.

Ak už poznáte svoje VIN číslo, zadajte ho, aby sa zabezpečili správne výsledky a vhodnosť pre vaše vozidlo.

Spoločnosť Hyundai Motors Service neberie žiadnu zodpovednosť za presnosť výsledkov, keď sa nezadá VIN číslo.

Pozor - Ak váš predávajúci aktualizoval systém Bluetooth vozidla, je dôležité, aby ste zmazali systém Bluetooh vozidla z ponuky spárovania Bluetooh vášho mobilného telefónu. Po jeho odstránení zopakujte proces párovania s Bluetooth!
Žiadne informácie na toto auto